Privacy beleid

Veldlopers Gulpen / Nieuwsbericht / Privacy beleid

Privacy beleid AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming Ingaande 25 mei a.s. geldt voor het verwerken van persoonsgegevens een nieuwe Europese wetgeving. Alle bedrijven, verenigingen en stichtingen moeten hieraan voldoen. Gelukkig kunnen wij u mededelen dat onze vereniging AVG-proof is. WSV de Veldlopers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy […]

Categorie: Nieuwsbericht door Rob 12 mei 2018, 09:31

Privacy beleid

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ingaande 25 mei a.s. geldt voor het verwerken van persoonsgegevens een nieuwe Europese wetgeving. Alle bedrijven, verenigingen en stichtingen moeten hieraan voldoen.

Gelukkig kunnen wij u mededelen dat onze vereniging AVG-proof is.

WSV de Veldlopers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WSV de Veldlopers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WSV de Veldlopers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt onze Privacy policy lezen op onze website. Een papieren versie kunt u opvragen bij de penningmeester. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Privacy Beleid WSV de Veldlopers

Lid worden...Hoofdsponsoren

Plan Keukens Gulpener Bier Hendriks Landgraaf Media Groep Limburg Heuvelland Catering Cafe Paddock Gulpen Elektro Paul Kersten