Geschiedenis

Veldlopers Gulpen / Geschiedenis

Historie
WSV De Veldlopers Gulpen 1959-2009

Hoewel  het onmogelijk is om de hele historie van de jarige vereniging te vermelden is
het toch de bedoeling om, zoveel mogelijk per jaar, enkele wapenfeiten hier de
revue te laten passeren.

 

De oprichting in 1959

Meerdere  artikelen in de kranten over de destijds zeer bekende “Margratentocht” waren de
aanleiding voor 4 jongens uit Gulpen om zich te gaan interesseren voor het  wandelen.

Begin 1959 waren Joop Delissen, Rob van der Meulen, Paul Meertens en Wiel Lemmerling dermate onder de indruk
van het spektakel “Margratentocht” dat zij daar ook aan wilden meedoen. Joop Delissen
was toen al een ‘organisator’ van de meest uiteen lopende activiteiten. Het
vormen van een heuse schutterij (compleet met geweren en trommeltjes), het
organiseren van wielerrondes, voetbalpartijtjes etc. Het was dus niet vreemd
dat hij de leider van het groepje werd. Met vervoer per auto, door de heer
Delissen sr., naar Cadier en Keer namen uiteindelijk 8 jongens, zonder enige
ervaring, deel aan deze tocht. Zij speelden/woonden aan “A ge Veld” in Gulpen
en noemden zich: Veldlopers. Zo werd wandelsportvereniging “De Veldlopers” uit
Gulpen op 1 mei 1959 officieel werd opgericht door Joop Delissen, Wiel Lemmerling
(secretaris) en de inmiddels overleden Martin Gijssens (penningmeester). Er
werd zelfs een eerste jaarvergadering gehouden, in het café van de familie
Heijnen aan de Rosstraat.

1960

De  vereniging doet mee aan 9 wandeltochten. Meestal met de fiets of de auto van Pa
Delissen, af en toe met de bus.

Het  1-jarig bestaan van “De Veldlopers” wordt gevierd op 1 mei 1960 met een Heilige
Mis. De vereniging telt 26 leden en er wordt deelgenomen aan 12 tochten,
waarbij men tijdens de 2-daagse in Schaesberg een eerste prijs behaalt.

1961

De eerste wandeltocht met de naam “Herfsttocht” wordt door de Veldlopers
georganiseerd. We mogen 720 deelnemers verwelkomen. Met de hulp van Broeder
Modestus, de toenmalige voorzitter van de Limburgse Wandelsport Bond en de
grote man achter de  “Margratentocht” wordt  een perfecte wandeltocht georganiseerd.

1962

Op  12 mei komt de eerste meisjesgroep, de dan nog alleen uit jongens bestaande Veldlopers, de vereniging versterken. In 1962 wordt ook de 1e wandeltocht georganiseerd met de naam “Kastelenwandeltocht” en de 1e
Avondvierdaagse.

1963

De  Kastelenwandeltocht wordt voor 1 keer omgedoopt in Geuldaltocht, daarna blijft
de naam Kastelen(wandel)tocht gehandhaafd. (dit jaar voor de 47e
keer) Er komen 1500 deelnemers. Het clubblad ontstaat en er worden uniformen
aangeschaft.

1964

Het  1e lustrum van de vereniging. Er is feest en de Veldlopers halen veel prijzen
binnen, zoals de 1e prijs op de Jeugdvierdaagse te Venlo. Reden voor
B&W om de vereniging te ontvangen en te huldigen op het bordes van het
gemeentehuis.

1965

Er doen 4 Veldlopers mee aan de 4-daagse van Apeldoorn, zij worden met muziek
binnengehaald. De Kastelentocht trekt 1777 deelnemers, de 2e plek in
heel Limburg.

1966 – 1967

Het  gaat slecht, er is gebrek aan vrijwilligers.

Joop Delissen treedt af als  voorzitter en er volgen diverse bestuurswisselingen achter elkaar.

Dit is slecht  voor de continuïteit, maar men zet door. De Kastelentocht van 1967 wordt
vanwege het verschrikkelijke weer een maand later gehouden, ook dan komen er slechts
1194 deelnemers.

1968

In  1968 telt de Kastelentocht een record aantal deelnemers van 2103. Voor de rest
zwijgt het archief in alle talen.

1969

We  krabbelen overeind en vieren het 2e lustrum. Voor de 1e keer wordt
een 60 km lange wandeltocht georganiseerd door het Limburgse Lange Afstands
Comité, in nauwe samenwerking met “de Veldlopers”. Deze tocht heette toen “Nacht
van Gulpen” en de finish was in het Kelderke van de Gulpener
Bierbrouwerij.

Door  het vele werk werd er gestopt met de organisatie van de Avondvierdaagse. Er
werd een loterij gehouden om nieuwe uniformen te kunnen bekostigen.

1970

De 60 km lange wandeltocht wordt nogmaals door het Limburgse Lange Afstands Comité
georganiseerd. De Kastelentocht telt 1800 deelnemers.

1971

Dit  is kennelijk een erg rustig jaar geweest. De archieven zwijgen zelfs over het uiteindelijk
aantal deelgenomen wandelaars aan de 9e Kastelentocht dat jaar.

1972

Door  gebrek aan leiding gaat de vereniging bijna ter ziele. De jeugdige leiding gaat
studeren, in militaire dienst of krijgt andere interesses. De Kastelentocht
gaat toch door en brengt 2002 wandelaars naar Gulpen.

1973 -1974

We bloeien weer op, Mart Everaers is voorzitter en zoekt voor de organisatie van
de Kastelentocht steun bij de buren van WSV Wittem. Voorlopig zijn we gered.

1975 – 1976

Langzaam maar zeker gaat het beter en men start in 1976 zelfs met iets nieuws, de
organisatie van Winterwandeltochten. De eerste plannen voor een 70 km lange
nachtwandeling worden gemaakt, de naam wordt: “de Nacht van Gulpen”.

1977

Op 18 juni 1977 is het dan zover en wordt opnieuw historie geschreven in Gulpen.
Burgemeester Fons Teheux lost op de Markt het startschot voor de allereerste
Nacht van Gulpen, in totaal 177 deelnemers durven de uitdaging aan. We tellen
89 leden.

1978

Er komen acties om nieuwe uniformen te kunnen aanschaffen. Dit lukt en we staan er
weer prima op. De Kastelentocht is de grootste in Limburg (2308 deelnemers).

1979

We worden lid van het Internationale Volksverband (IVV). Dit trekt veel Duitse en
Belgische deelnemers. Voor de 1e keer doen 14 Veldlopers mee aan de 4-daagse
van Nijmegen.

1980

Er is kennelijk weinig bijzonders te melden. De archieven zwijgen.

1981

De concept Statuten en diverse Reglementen worden door het bestuur aan haar leden
voorgelegd ter goedkeuring, dit blijkt een hamerstuk te zijn.

1982

De statuten worden notarieel vastgelegd en inschrijving in de KvK vindt plaats.

De Wintertochten kennen meer dan 1000 deelnemers. Voor de eerste keer gaan we naar
Luxemburg, de 2daagse van Senningen. Elk 1e weekend van september.

1983

Feest.
Onze voorzitter Mart Everaers wordt prins van Gulpen. We organiseren een
avondwandeling, gevolgd door halfvastenbal. Aan de Wintertochten doen 1254
deelnemers mee, een groot succes!

1984

Alweer feest, nu ons 25 jarig bestaansfeest. Er komt een prachtige jubileumgids en de
receptie op 12 mei duurt maar liefst 2,5 uur. In het jubileumjaar mogen we 21
nieuwe leden verwelkomen. We organiseren weer een Avondvierdaagse.

1985

Het clubblad is helaas ter ziele maar voor de rest is 1985 een geweldig jaar. De deelname
aan de tochten is hoger dan ooit tevoren, het ledenaantal stijgt naar 121.

1986

Het begint te wennen, weer een record. De Kastelentocht trekt 2774 wandelaars. Het
clubblad “de Veldloper”is weer springlevend en telt in maart liefst 48
pagina’s.

1987

Mart Everaers treedt af als voorzitter en  draagt de voorzittershamer over aan Jan Hacking,
die al vanaf 1977 secretaris is. In mei gaan we naar de Keukenhoftocht in
Lisse. Een groot succes, we reizen met 2 bussen. We organiseren eenmalig, samen
met de oudervereniging Gulpen, een Sint Nicolaastocht. Het aantal deelnemers
aan de tochten is 500 minder dan in 1986 maar het aantal leden stijgt naar 153.

1988

De  Wintertochten breken weer alle records. Er is een grote groep Veldlopers die
zich toelegt op de lange afstanden. Tochten van 100 km en langer worden
gelopen. Er doen 4 Veldlopers mee aan de tocht Parijs-Tubize, 280 km in 4 dagen
tijd!

1989

We nemen afscheid van bestuurslid (13 jaar) en penningmeester (10 jaar) Hubert
Slenter. We vieren in 1989 ook ons 30 jarig bestaan en maken in augustus een
uitstapje met de hele bubs naar Antwerpen.

1990

Het groepswandelen wordt steeds minder, dus ook de jeugdleden dalen. We
stoppen  met de Avondvierdaagse. Op verzoek van de VVV organiseren we wel iets nieuws, een Zomertocht. Speciaal
voor gezinnen bestemd.

1991

De nieuwe trend zet door, steeds minder junioren en steeds meer senioren en hele
gezinnen worden lid. Het nieuwe record bedraagt 188 leden.

1992

We worden een ander soort vereniging en organiseren een “familiespeurtocht” voor
onze leden. We gaan de 1e keer naar de 2 daagse van Blankenberge  (B).

1993

Een  jaar met een dubbel gevoel. Aan de ene kant het hoogste aantal deelnemers ooit
op al onze tochten. Aan de ander kant het tragische overlijden van 2 deelnemers
bij de Nacht van Gulpen. De organisatie is er kapot van.

1994

Wandelen  wordt een volkssport en diverse “niet wandelverenigingen” proberen financieel
een graantje mee te pikken. We krijgen concurrentie!

1995

Een jaar vol veranderingen. De Wintertochten trekken minder deelnemers en het
ledenaantal daalt. Het formaat van het clubblad wijzigt. We gaan reclame maken.

1996

We worden naast lid van de LWB/NWB ook lid van de KNBLO. Ons bereik om reclame te kunnen maken
voor onze tochten wordt dan veel groter. De Zomertocht krijgt een andere opzet
en heet voortaan “Korenwolftocht”. Het registreren van de aantallen  deelnemers wordt geautomatiseerd en we
krijgen nieuwe trainingspakken.

1997

De Kastelentocht valt in het water, maar de Wintertochten kennen een goede opkomst. Aan het eind
van het jaar start het jubileumcomité met de voorbereiding voor het 40 jarig
bestaan in 1999.

1998

Het jaar start goed.  Aan de commissie Nacht van Gulpen wordt de allereerste
“uitstralingsprijs” van de gemeente Gulpen toegekend. Het dalende ledenaantal
van de laatste jaren wordt tot staan gebracht, we stijgen weer.

1999

Het jubileumjaar met maar liefst 12 jubilarissen. Mart Everaers en Jan Hacking worden tijdens de
drukke receptie verrast met een Koninklijke onderscheiding. Een spetterende
feestavond volgt. De 1e Wintertocht heeft last van het weer, slechts 190
deelnemers.

2000

De grootste Wintertocht van Limburg, maar liefst 2612 wandelaars lopen mee. Het bestuur
kondigt aan dat men, per bus, bezoeken gaat brengen bij zusterverenigingen.

We hebben inmiddels weer 160 leden.

2001

De huidige  voorzitter, Jean Schrijnemakers, volgt Jan Hacking op. Die vindt het na 29 jaar
DB functies welletjes en stopt als voorzitter. De vergadering benoemt hem tot erevoorzitter.

De 25e Nacht van Gulpen kent een mooi maar zwaar  parcours en 6 personen lopen de 25e keer mee. Proficiat!

2002

De concurrentie wordt steeds heviger, er zijn weekends waar men kan kiezen uit 3 of 4
wandelingen. Dan maar iets nieuws bedacht, de Midweekwandelingen. Elke 3e
woensdag van de maand kan men wandelen in Gulpen, tot nu toe de enige in
Limburg.

Ook de overheid stelt steeds meer eisen en vindt het fenomeen “verkeersregelaars” uit. De
Veldlopers laten vrijwilligers opleiden om de eigen evenementen te begeleiden.

2003

We krijgen weer nieuwe clubkleding. De beide Winterwandelingen trekken meer dan 4000 wandelaars
in totaal. De jaarlijkse deelname aan de 2-daagse in Luxemburg is voor de
laatste keer, de organisatie in Luxemburg stopt ermee.

2004

De Kastelentocht valt samen met 6 andere tochten in de regio, toch komen nog bijna 1300
wandelaars naar Gulpen. De Midweektochten zijn een schot in de roos gebleken,
in 2004 doen al meer dan 2400 deelnemers mee. We hebben nu al 190 leden.

2005

Weer eens iets nieuws, de 2-daagse van Blankenberge(B) wordt vervangen door de 2-daagse van
Fulda(D), een heel andere omgeving. De Nacht van Gulpen telt 1225 deelnemers en
de Korenwolftocht net geen 2000, we mogen niet klagen.

2006

Weer feest binnen de Veldlopers, voorzitter Jean Schrijnemakers wordt prins van Gulpen en enkele
weken later wordt erevoorzitter Jan Hacking zijn hofnar. De Wintertochten
blijken ondanks de sterke concurrentie toch echte toppers. Bij de
Korenwolftocht gooit het weer roet in het eten, maar nu eens niet de regen maar
de extreem hoge temperatuur van meer dan 30 graden. Er komen maar net 1000
mensen.

 

Tussendoor helpt de vereniging bij de organisatie van de zogenaamde 5 sterren wandeltocht, op verzoek van de gemeente
Gulpen-Wttem. We hebben nu 238 leden.

2007

Voorzitter Jean Schrijnemakers is lid van het comité dat de “Euregio Marching Trophy” opricht. Een samenwerking van 2
Nederlandse, 3 Belgische en 1 Duitse wandelvereniging. De bedoeling is de  promotie van de wandelsport bij jong en oud in de Euregio.

Ons lid Jan  Savelberg loopt tijdens eens van de inmiddels breed bekend staande
Midweektochten de afstand van honderdduizend kilometer vol. Een oprechte
felicitatie van alle aanwezigen valt hem ten deel.

2008

Steeds meer leden geven gehoor aan de vraag van het bestuur om mee te helpen bij de eigen evenementen. Het
ledenaantal is gestegen tot 260. De voorbereidingen voor het 50 jarig jubileum
in 2009 zijn gestart. De 1e EMT tocht, die in de plaats is gekomen
van de Wintertocht, is een groot succes. We gaan weer regelmatig op bezoek bij
wandeltochten in binnen en buitenland. De 2e Veldloper, Frans
Borgans, bereikt de honderdduizend gewandelde kilometers. Kortom, het gaat goed
met de bijna 50 jarige.

2009

We vieren ons 50 jarig bestaan met een mooie wandeltocht, alleen voor de eigen leden, van Gulpen (NL) naar de
oorsprong van de Gulp in Gulpen (B). Verder is er op 9 mei een hele dag feest
met een Heilige Mis, receptie en feestavond.

Op naar 60 jaar Veldlopers!

Lid worden...Hoofdsponsoren

Plan Keukens Gulpener Bier Hendriks Landgraaf Media Groep Limburg Heuvelland Catering Cafe Paddock Gulpen Elektro Paul Kersten