Organisatie

Veldlopers Gulpen / Organisatie

Wandelsport vereniging “De Veldlopers” Gulpen
Ringweg 53
6271 AJ Gulpen

 

Dagelijks bestuur:

René Fischer ai  vacature voorzitter@veldlopersgulpen.nl
Freek Goedhart ai  vacature secretaris@veldlopersgulpen.nl
Rob Schins +31 43 4504727 penningmeester@veldlopersgulpen.nl

 

Overige bestuursleden:

Jeanny Bakker Markeerders, inkopen, voorraad, materiaalbeheer, gezamenlijke activiteiten, algemene werkzaamheden
Alice Krott Coördinator Keuken, inkopen, clubkleding, verspreiding clubblad, algemene werkzaamheden
Math Starmans Coördinator rustplaats, voorraad en materiaalbeheer, sponsorbeleid, algemene werkzaamheden
Freek Goedhart Website, Korenwolftocht, restyling wandeltochten, algemene werkzaamheden
René Fischer Opleiding verkeersregelaars, kastelentocht, website, algemene werkzaamheden
 Josy Vaessen Routes wandeltochten en algemene werkzaamheden

 

Ons Clublokaal:      

Café Paddock
Dorpsstraat 13
6271 BK Gulpen
Tel: 043 4501070
www.cafepaddockgulpen.nl

Aanmelden activiteiten:        aanmelden@veldlopersgulpen.nl

Lid worden...Hoofdsponsoren

Plan Keukens Gulpener Bier Hendriks Landgraaf Media Groep Limburg Heuvelland Catering Cafe Paddock Gulpen Elektro Paul Kersten